Montering af måler

skal ifølge Vandforsynings regulativet 9.3 være placeret således at den er let tilgængelig, let at aflæse og udskifte.

Måleren skal monteres med kugleventiler før og efter måleren

Måleren skal monteres umiddelbart efter godkendt indføring af jordledning

Fittings før måleren skal være rustfri eller messing.

Kontraventil skal være ifølge DS/EN 17/17 : 2002

Måleren skal plomberes og installationen skal godkendes af personalet på Vandværket.

 

ansvarsfordeling-vandmaaler

Måler kontrol Fårvang Vandværk

 

Lovpligtig kontrol af målere 

Vandmålere til koldt og varmt vand skal kontrolleres.

Som udgangspunkt skal målerne stikprøve kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år

Måler der bliver brugt til almene husstande