Fårvang vandværk får løbende kontrolleret vandet af Eurofins vandlaboratorie.

Prøverapporterne for alle almene vandforsyninger samles hos ”Danmarks Nationale Geologiske Undersøgelse” ( GEUS) i ”Jupiter Databasen”
I det følgende link kan ses, hvad Jupiter Databasen rummer af oplysninger om Fårvang Vandværk: Fårvang Vandværks analyser og prøve

Vil du have en forklaring til testrapporternes mange værdier så se afsnittet ”om vandkvalitet.”