Retningslinjer

  • Eksempler på ansvarsfordeling ved lednings arbejde…

 

  • Ved ny etablering af jordledninger skal Fårvang Vandværk syne ledningen inden jorddækning.

 

  • Den blivende måler skal monteres under byggeperioden og skal holdes frostfri.

 

  • Bruges byggevand i byggeperioden skal stikket forsynes med en tilbageløbssikring i kategori 4.

 

  • Ved udskiftning af jordledning skal Fårvang Vandværk syne ledningen inden jorddækning.

 

  • Hvis måleren skal nedtages og plumben brydes skal Fårvang Vandværk kontaktes.

 

  • I alle tilfælde er det VVS firmaets pligt at henvende sig til Fårvang Vandværk

 

 

Ved tvivl eller spørgsmål kontakt venligst

Formand Kim Winther 40856979