Vandbrud/spild:

Refusion

”Har du haft et stort vandforbrug på grund af en lækage fra en skjult installation, har du mulighed for at søge om at få en del refunderet, hvis vandspildet er over 300 m³. 

Betingelser for refusion:

 • Bruddet i din vandinstallation skal være skjult.
 • Skaden skal være ud bedret af en autoriseret VVS-installatør – dokumentation vedlægges.
 • Der ydes refusion på både vand og spildevand for ejendomme til boligformål.
 • For virksomheder ydes der udelukkende refusion af spildevand.

Der ydes kun refusion i den sidst afregnede periode og i perioden indtil skaden er opdaget.

Ud over normalforbruget på vand er der altid en selvrisiko på 300 m³.

Hvis det kan dokumenteres, at det unormalt store forbrug ikke er tilført offentlig kloak, kan der søges om refusion på spildevand med en selvrisiko på 25 m³.

 

Alle henvendelser om refusion af vandspild skal foretages så hurtigt som muligt til Fårvang Vandværk

Der ydes kun refusion efter skriftlig ansøgning pr. E-mail.

 

Skjult eller synlig installation:

Ved vandrefusion skelnes mellem skjulte og synlige installationer. Ved synlige installationer ydes ingen refusion.

Skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

Synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 • Utæt toilet
 • Sprængt slange til opvaske- eller vaskemaskiner.
 • Udendørs haner med evt. slange, swimmingpools m.m.
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker, f.eks. magnetventiler, rørafbrydelser, utæt sikkerhedsventil m.v.
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt.

Vandspilds ansøgning formular

Diagram  over Vandbrud