Fårvang Vandværk Forsyner ca. 1250 husstande med ca. 110000 m³ vand om året…

 

GENERALFORSAMLING

vil blive afholdt

onsdag 22.03. 2023. kl. 19.00

i Skovhuset… 

Dagsorden i følge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter
  7. Eventuelt

DRIFTFORSTYRELSER

Hej alle

Der er ingen forstyrrelser på værket i øjeblikket…

😉

Ved driftsforstyrrelse, der ikke allerede er registreret:

kontakt driftsvagten

Hammel Vandværk Tlf. 86961080

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.
Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.
Lige lidt info fra Fårvang Vandværk vedr. PFAS…
 
Vi er medlem af Danske Vandværker og er blevet opfordret til at informere vores forbrugere om der er PFAS i vores vand.
 
Vi har ikke på noget tidspunkt haft nogen prøver der har udvist PFAS i vores 4 boringer :-).
Alle kan derfor trygt fortsætte med at drikke vand fra vores vandværk.
Hvis der kommer noget som ændrer på dette vil der blive informeret om det via vores
hjemmeside, SMS ordning og via denne her side…
 

FÅ SMS VED DRIFTFORSTYRRELSER »

MELD FLYTNING

gå til fanen kontakt

eller klik her…

MELD FLYTNING »