Fårvang Vandværk Forsyner ca. 1250 husstande med ca. 115000 m³ vand om året…

 

GENERALFORSAMLING

vil blive afholdt

onsdag 20.03. 2024. kl. 19.00

i Skovhuset… 

Dagsorden i følge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter
  7. Eventuelt

DRIFTFORSTYRELSER

Hej alle

Der er ingen forstyrrelser på værket i øjeblikket, alle kontrollerede driftstop vil fremgå her…

😉

Ved driftsforstyrrelse, der ikke allerede er registreret:

kontakt driftsvagten

Hammel Vandværk Tlf. 86961080

***

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.
Disse gener er ufarlige og skyldes okker og/eller luft i vandet.
***
Lige lidt info fra Fårvang Vandværk vedr. PFAS…
Vi har ikke på noget tidspunkt haft nogen prøver der har udvist PFAS i vores 4 boringer :-).
Alle kan derfor trygt fortsætte med at drikke vand fra vores vandværk.
Hvis der kommer noget som ændrer på dette vil der blive informeret om det via vores
hjemmeside og SMS ordning…

FÅ SMS VED DRIFTFORSTYRRELSER »

MELD FLYTNING

gå til fanen kontakt

eller klik her…

MELD FLYTNING »