Fårvang Vandværk Forsyner ca. 1225 husstande med ca. 125000 m³ vand om året…

 

GENERALFORSAMLING

vil blive afholdt

onsdag 22.03. 2023. kl. 19.00

i Skovhuset… 

Dagsorden i følge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter
  7. Eventuelt

DRIFTFORSTYRELSER

Hej alle

Der er ingen forstyrrelser på værket i øjeblikket…

😉

Ved driftsforstyrrelse, der ikke allerede er registreret:

kontakt driftsvagten

Hammel Vandværk Tlf. 86961080

FÅ SMS VED DRIFTFORSTYRRELSER »

MELD FLYTNING

gå til fanen kontakt

eller klik her…

MELD FLYTNING »