Der kan arrangeres besøg på vandværket ved at henvende sig til

formand Kim Winther, 40856979