Fårvang Vandværk

Ny hjemmeside er på vej

 

 

 

Ved driftsstop på vandforsyningen kontaktes Hammel Vandværk på telefon 86 96 10 80

 

Administration udføres af Dansk Revision Hadsten, som kan kontaktes på telefon 89 12 50 70 eller email info@vandkontoret.dk

 

Ved øvrige henvendelser kontaktes bestyrelsesformand Niels Gjøttrup Kristensen på telefon 40 14 65 29

 

 

 

 

 

Fårvang Vandværk a.m.b.a. · Lærkevej 21 · 8882 Fårvang · mail@faarvangvandvaerk.dk